Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

REKISTERINPITÄJÄ 
HobbyPartner Oy 
Friitalantie 11 A(3.kerros) 
28400 Ulvila 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
Rajala Jarno 
e-mail: posti (at) rckauppa.fi 

REKISTERIN NIMI 
Hobbypartner Oy:n asiakasrekisteri 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
Henkilö on rekisteröitynyt Hobbypartner Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Hobbypartner Oy:stä tavaraa. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Rekisterin käyttötarkoitus on Hobbypartner Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hobbypartner Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hobbypartner Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

Hobbypartner Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hobbypartner Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse posti (at) rckauppa.fi tai rekisterinhoitajalle. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
* Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi 
* Sähköpostiosoite 
* Postiosoite 
* Puhelinnumero 
* Tiedot käsitellyistä tilauksista 
* Tilausten Postin seurantatiedot 

TIETOJEN LUOVUTUS 
Tietoja ei luovuteta Hobbypartner Oy:n ulkopuolelle. 
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

REKISTERIN SUOJAUS 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hobbypartner Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hobbypartner Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.